| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

ИНФОРМАЦИЈА
О ВОЈНОЈ ОБАВЕЗИ


Поштовани,
Народна скупштина Републике Србије, на Шестој седници Другог редовног заседања у 2010. години, одржаној 15. децембра 2010. године, донела је Одлуку о обустави обавезе служења војног рока (Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС”, бр. 95/2010 од 17.12.2010. године и примењује се од 1. јануара 2011. године)
Овом Одлуком обавеза служења војног рока у Војсци Србије обуставља се одслужењем војног рока последње партије војника упућене у 2010. години.
Упућивање на служење војног рока у Војску Србије, од 1. јануара 2011. године, вршиће се по принципу добровољности, у складу са законом.

Имајући у виду Одлуку о обустави обавезе служења војног рока обавештавамо вас:

1. Амбасаде не доносе решења војним обвезницима о одобрењу привременог и сталног боравака у иностранству.

2. Лица, која бораве у иностранству, подлежу обавези увођења у војну евиденцију код надлежног дипломатско-конзуларног представништва РС и обавези служења у резервном саставу.

3. Увођењем у војну евиденцију ДКП РС, војни обвезник је регулисао војну обавезу.

Поступак:
У војну евиденцију Амбасаде уводи се лице:
• које стално борави у иностранству (уводи се у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било ког разлога није уведено у војну евиденцију)
• које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године (дужно је да се у року од 30 дана од дана преласка државне границе пријави надлежном ДКП)
Приликом увођења у војну евиденцију ДКП РС, лице доноси на увид следећа документа:
• путну исправу
• доказ о месту пребивалишта у иностранству
• доказ о месту пребивалишта у РС

Регулисање војне обавезе

Служење војног рока

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде. 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Обавештење о укидању виза за држављане Киргиске Републике, Антигва и Барбуда, Гренаде, Комонвелта Доминика и Тринидада и Тобага
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у РС за држављане Иранa, носиоце обичних пасоша
Закон о допунама Закона о држављанству и Закон о јединственом матичном броју грађана
Одлука Владе Р. Србије о укидању виза за држављане Р. Индије, носиоце обичних пасоша
Одлука Владе Ст. Винсента и Гренадина о укидању виза за држављане Р. Србије, носиоце свих пасоша
Одлука Р. Колумбије о укидању виза за држављане Р. Србије, носиоце свих пасоша
Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Грузије, носиоце обичних пасоша
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
Увођење лица рођених 1999. године у евиденцију војних обвезника и јавни оглас за добровољно служење војног рока и слушаоце курса за резервне војне официре
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари