| |     ћирилица | english  
Naslovna
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

Obaveštavamo Vas da su doneti Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, koji su objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 24/2018 od 26.03.2018. godine, a koji su stupili na snagu dana 03.04.2018. godine.

                Članom 3. Zakona  o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31.12.2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije po navedenom pravnom osnovu može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, odnosno do dana 03.04.2019. godine.

Navedenim pravnim osnovom obuhvaćena je kategorija lica koja ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije na dan 31.12.2016. godine, kao i na dan podnošenja zahteva i državljanstvo SFRJ ili neke od država nastale na teritoriji SFRJ.

Za prijem po ovom pravnom osnovu, potrebno je da podnosilac zahteva popuni obrazac broj 6 zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije i potpiše izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Uz zahtev potrebno je da podnosilac zahteva priloži izvod iz matične knjige rođenih po mestu rođenja, uverenje o državljanstvu neke od država nastalih na teritoriji SFRJ, kopiju dokumenata sa fotografijom, kao i izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je u braku.

Ukoliko je  podnosilac zahteva potpisao saglasnost da ovo Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavi dokumentaciju, Ministarstvo će izvršiti proveru kroz elektronske evidencije prebivališta i boravišta građana i o tome priložiti dokaz. Uverenje o prebivalištu podnosilac zahteva može priložiti i lično.

https://www.paragraf.rs/izmene_i_dopune/260318-zakon-o-dopunama-zakona-o-drzavljanstvu-republike-srbije.html

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-jedinstvenom-maticnom-broju-gradjana.html


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Obaveštenje o ukidanju viza za državljane Kirgiske Republike, Antigva i Barbuda, Grenade, Komonvelta Dominika i Trinidada i Tobaga
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u RS za državljane Irana, nosioce običnih pasoša
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana
Odluka Vlade R. Srbije o ukidanju viza za državljane R. Indije, nosioce običnih pasoša
Odluka Vlade St. Vinsenta i Grenadina o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosioce svih pasoša
Odluka R. Kolumbije o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosioce svih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Uvođenje lica rođenih 1999. godine u evidenciju vojnih obveznika i javni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka i slušaoce kursa za rezervne vojne oficire
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari