Printer Friendly Version Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša @ 14 March 2018 08:38 AM

Obaveštavamo da je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Beogradu novembra 2016. godine, stupio na snagu 17. januara 2018. godine.

Od tog datuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju od 90 dana u periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.