Printer Friendly Version Odluka R. Kolumbije o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosioce svih pasoša @ 14 March 2018 09:03 AM

Obaveštavamo da je Vlada R. Kolumbije, donela Odluku o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na njenoj teritoriji do 90 dana, uz mogućnost produžetka dodatnih 90 dana, u periodu od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini. Odluka je stupila na snagu 14. februara 2018. godine.