Printer Friendly Version Konkurs za sufinansiranje kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. Godini @ 18 January 2019 09:08 AM

KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI SRBA U INOSTRANSTVU U 2019. MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANjA REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini. Konkurs za navedenu oblast je otvoren od 10. januara do 01. marta 2019. godine.
Cilj Konkursa je podsticanje stvaralaštva i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta, a posebno u zemljama regiona.
Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, koja su registrovana van teritorije Republike Srbije.
Svi zainteresovani mogu preuzeti Formular za konkurs kulturnih delatnosti pripadnika srpskog naroda u regionu i Formular za izveštaj – na zvaničnoj internet strani Ministarstva - www.kultura.gov.rs
Rezultati Konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja Konkursa.
Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja R. Srbije, svakog radnog dana od 12,00 do 15,30 časova, na broj telefona +381 11 3398 026 ili e-mail: 
mladen.veskovic@kultura.gov.rs